Återförsäljare för Omron

Clinix är nu återförsäljare för Omrons sortiment av medicinteknisk utrustning. Omron erbjuder en mängd produkter såsom blodtrycksmätare, elektroniska febertermometrar och mätutrustning för kroppsfett.

Omron har alltid stått för mycket hög kvalitet och tillförlitlighet vilket inneburit att deras digitala blodtrycksmätare idag är det mest använda märket i världen inom professionellt sjukhusbruk. Alla blodtrycksmätare vi säljer är kliniskt godkända och validerade vilket garanterar dig korrekta resultat.